Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 024.32.989.989

Dây chuyền sấy rửa chai lọ tự động của Thái Hương

Dây chuyền sấy rửa chai lọ tự động của Thái Hương