Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 024.32.989.989

Hệ thống máy tự động trộn nguyên liệu

Máy trộn nguyên liệu