Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 024.32.989.989

Dây chuyền sản xuất Lady Care (Dung dịch vệ sinh)

Dây chuyền sản xuất Lady Care (Dung dịch vệ sinh)