Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 024.32.989.989

Quy trình nghiên cứu sản phẩm Angle Skin (Phấn cổ trang)

Cùng Chiến Thắng thăm quan nhà máy

Zalo: 0902211333