Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 024.32.989.989

Tham quan nhà máy thứ 4 của Thái Hương đạt chuẩn GMP-ASEAN

Cùng danh hài Chiến Thắng tham quan nhà máy thứ 4 của Thái Hương đạt chuẩn GMP-ASEAN

Zalo: 0902211333