Thái Hương Group - Nâng tầm mỹ phẩm Việt

Email: thaihuong.com.vn

Chất nhũ hóa

ABIL® EM 90

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

AC1200

Liên Hệ

Hoạt chất mỹ phẩm

Acetic acid Glacial

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Acid citric (thực phẩm)

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Acnacidol ™ BG

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

AJIDEW® ZN-100

Liên Hệ

Chất làm đặc

AJK-SI 3613

Liên Hệ

Hoạt chất mỹ phẩm

Allantoin

Liên Hệ

Chiết xuất thiên nhiên

ALOE VERA GEL M.S. (lô hội)

Liên Hệ

Hoạt chất mỹ phẩm

ALPHA-ARBUTIN NATURAL

Liên Hệ

Nguyên liệu mầu

Amazing color A Black

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

AMULCARE 35

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Antaron™ V-216

Liên Hệ

Hoạt chất mỹ phẩm

Antaron™ V-216

Liên Hệ

Chất làm đặc

ANTIL® 127

Liên Hệ

Hương liệu

Avera APW

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Banking Soda

Liên Hệ

Nguyên liệu mầu

BBO-11S2

Liên Hệ