Tập đoàn Dược Phẩm Thái Hương
Hotline: 097.4567.989
Liên hệ: giacongmypham@thaihuong.com.vn

Hoạt chất trị mụn

BioGenic Gentinol-200

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Salicylic Acid

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Niacinamide (B3)

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Salicylic Acid

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Glycolic Acid AHA

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

Acnacidol ™ BG

Liên Hệ

Hoạt chất trị mụn

AJIDEW® ZN-100

Liên Hệ

Hoạt chất chống nắng

WS SA50

Liên Hệ