Tập đoàn Dược Phẩm Thái Hương
Hotline: 097.4567.989
Liên hệ: giacongmypham@thaihuong.com.vn

Nguyên liệu mỹ phẩm

L-GLUTATHIONE REDUCED

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

L-Cystin

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột nhụy hoa nghệ tây

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột trà xanh (big herbalife)

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Sodium Benzoate

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Edible Lactosw

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Đường Sucralose

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Collagen da bò (Ý)

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Coenzyme Q10

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Chiết xuất trà xanh (tp)

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Catazyme Brom

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Cao khô quả bứa

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Cao khô chè Vằng

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột nhụy hoa nghệ tây

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột củ dền Ex-201267

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột cần tây CO-210850

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột cà rốt CP-181027

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Bột Agar soviagar

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Acid citric (thực phẩm)

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Hương Vani thực phẩm

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Soy isoflavone 40%

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Vitamin C thực phẩm

Liên Hệ

Nguyên liệu thực phẩm

Red Clover Extract 10% Isoflavone

Liên Hệ

Nguyên liệu thực phẩm

Vitamin E thực phẩm

Liên Hệ