Tập đoàn Dược Phẩm Thái Hương
Hotline: 097.4567.989
Liên hệ: giacongmypham@thaihuong.com.vn

Nguyên liệu mỹ phẩm

CXG-1104 CARESIL SILICONE GEL

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® EG 6000

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® TMS 803

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® SPG 128 VP

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® EG 5

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® DM 9819

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® DM 10

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® DM 0.65

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

BELSIL® ADM 6060

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

SeraSense® SF CM5

Liên Hệ

Hoạt chất chống nắng

SMART WAX 7743S

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

TEGINACID® C PELLETS

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

TEGO AMID S18 MB

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

TEGOCARE PBS6

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Tween 20 USP (Sinopol 25)

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Vaseline Pionier 17220

Liên Hệ

Nguyên liệu mỹ phẩm

Xanthan gum

Liên Hệ

Hoạt chất chống nắng

Selvol™ Ultalux FF

Liên Hệ

Hoạt chất chống nắng

Shea Butter (bơ)

Liên Hệ